1041 rodzin z Wielkopolski otrzymało pomoc od darczyńców Szlachetnej Paczki

18.12.2020

1041 rodzin z Wielkopolski otrzymało pomoc od darczyńców Szlachetnej Paczki. W miniony weekend wolontariusze zawieźli przygotowaną pomoc do domów potrzebujących. Ze względu na epidemię, była ona potrzeba bardziej niż kiedykolwiek. Mówi wielkopolski koordynator Szlachetnej Paczki Aldona Majchrzak:

Cały czas można wpłacać fundusze, z których dochód przekazany zostanie na śródroczne akcje pomocowe. Łącznie w całej Polsce swojego darczyńcę znalazło ponad 14 tysięcy rodzin. Szacuje się, że wartość przekazanej pomocy wyniosła 51 milionów złotych.

Adrian Wojtasz

2020 szlachetna paczka wielkopolska