150. rocznica śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego

Maciej Gładysz 11.06.2021

W tym roku przypada 150. rocznica śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego. Z tej okazji w niedzielę rozpocznie się rok jubileuszowy poświęcony temu błogosławionemu. Siostry Służebniczki Dębickie, które wyszły z inicjatywą 'Bł. Edmund w Twoim Domu', zachęcają do przyjęcia w swoim domu figurki Edmunda Bojanowskiego i poznania Jego życia i dzieła. Zdaniem służebniczek, postać bł. Edmunda nie jest jeszcze powszechnie znana, szczególnie poza Wielkopolską. Mówi siostra Monika Duda:

Figurki zostały wykonane przez podopiecznych DPS w Skoczowie, który siostry prowadzą od wielu lat. Można je zamówić wchodząc na stronę internetową przystanopatrznosci.pl. Jej zakup jest darem na fundusz budowy Przestrzeni Opatrzności - nowego domu dla niepełnosprawnych w Skoczowie.

FOT: UNSPLASH

Bł. Edmund Bojanowski jubileusz rocznica siostry