24 lutego: Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego

24.02.2023

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, w Kościele katolickim, obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego nieletnich. Z tej okazji, w parafiach całej Polski, zostaną odprawione Msze święte w intencji osób pokrzywdzonych oraz specjalne nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O wielkim znaczeniu tego dnia i jego promocji w parafiach - mówi ks. Piotr Studnicki. Kierownik Biura KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przytaczając wymowne słowa jednej z osób pokrzywdzonych.

Od trzech lat, na rzecz ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele, działa Fundacja św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski. O formach udzielanej pomocy - mówiła prezes fundacji Marta Titaniec.

W minionym roku, Fundacja św. Józefa udzieliła bezpośredniej pomocy około 70 osobom pokrzywdzonym. Bardzo ważna jest również edukacja i tworzenie systemu prewencji - mówił na konferencji koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Adam Żak.

Na Ukrainie również podejmowane są inicjatywy chroniące dzieci i młodzież przed przemocą seksualną. O Centrum Godności Dziecka we Lwowie - mówiła przedstawicielka tej placówki Ivanka Rudakevych

Na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego nieletnich biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przygotowało specjalne materiały duszpasterskie.

Przygotował: Krzysztof Jędrasik / Radio Warszawa