Absolwentom podstawówek najlepiej poszedł … język angielski

28.07.2022

Poznańscy uczniowie dobrze poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Ich średnie wyniki z wszystkich przedmiotów były wyższe niż w powiecie, województwie i kraju.

Według raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu poznańscy ósmoklasiści w tym roku najwyższe średnie wyniki uzyskali z języka angielskiego -zdobyli  76,2% możliwych do uzyskania punktów. Nieco gorzej poszło im z matematyki i z języka polskiego - osiągnęli odpowiednio 65,1% punktów i 63,9% punktów. Średnia z niemieckiego wynosiła 65%, a z hiszpańskiego - aż 84 proc.

 Nadal jednak wyniki te były wyższe niż średnia w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim oraz w kraju. Wśród 22 gmin Metropolii Poznań w naszym mieście najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego.

Wyniki poznańskich ósmoklasistów z przedmiotów obowiązkowych i języka angielskiego dają stolicy Wielkopolski czwarte miejsce w kraju wśród dużych miast.

Najlepsze wyniki w poznańskich szkołach

W tym roku egzamin  odbył się w 122 poznańskich szkołach podstawowych, w tym w dwóch dla dorosłych. Najwyższe średnie wyniki uzyskały:

  •  z języka polskiego - Horyzonty Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik (88% pkt.);
  •  z matematyki - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 "Dębinka" (91% pkt.);
  • z jęz. angielskiego - Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Poznań British International School (98% pkt.).

Wśród szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań najlepsze wyniki uzyskała Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego, której średnie wyniki były następujące:

  •  z jęz. polskiego - 78% pkt.;
  •  z matematyki - 90% pkt.;
  • z jęz. angielskiego - 96% pkt.

Wyłączając z zestawienia szkoły artystyczne, wśród szkół prowadzonych przez Miasto Poznań najlepsze średnie wyniki uzyskały:

  •  z jęz. polskiego - Szkoła Podstawowa nr 68 (75% pkt.);
  • z matematyki - Szkoła Podstawowa nr 38 (80% pkt.);
  •  z jęz. angielskiego - Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" (93% pkt.).

Źródło: Miasto Poznań

2022 egzamini ósma klasa poznań poznan wyniki