Projekt budżetu województwa wielkopolskiego

Bartosz Kirchner 13.11.2020

Ambitny, rozwojowy, solidarnościowy i elastyczny - taki jest projekt budżetu województwa wielkopolskiego na przyszły rok. Wydatki wyniosą ponad 1 mln 980 mln złotych, z czego prawie połowa przeznaczona zostanie na inwestycje. Samorząd województwa planuje wydać niemal 200 milionów więcej niż w tym roku.

Jednocześnie z powodu pandemii oraz m.in. wprowadzenia tzw. estońskiego CIT-u dochody województwa będą niższe. Oznacza to, że deficyt wyniesie prawie 367 milionów złotych przy 24 milionach w tym roku. Mimo utrzymywania zadłużenia województwa w ostatnich latach na stałym poziomie, w przyszłym roku ma ono wzrosnąć prawie dwukrotnie. Województwo uzyskało 700 milionów złotych kredytu, którego transze może samodzielnie kształtować, co powoduje elastyczność w planowaniu wydatków. - Chcę, by ten budżet był budżetem dobrej nadziei - mówi marszałek wielkopolski Marek Woźniak.

Wydatki na inwestycje wzrosną o ponad 215 milionów złotych. W przyszłym roku planowana jest budowa obwodnic Gostynia i Wronek oraz mostu przez Wartę w Rogalinku. Tabor Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zasilą trzy nowe pociągi ELF2. W ochronie zdrowia 400 milionów złotych będzie przeznaczonych na utrzymanie szpitali. Zakończyć ma się też budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Samorząd województwa planuje także zakończenie ważnych inwestycji w sferze kultury m.in. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego w Poznaniu. W budżecie nie brak inwestycji w ekologię, m.in. dołączenie do projektu wspierającego transformację energetyczną oraz wprowadzenie programu na rzecz ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności. Jak co roku stypendiami objęci zostaną sportowcy oraz najzdolniejsi uczniowie, wsparcie obejmie także studentów z Białorusi.

FOT: UNSPLASH

2020 2021 budżet województwo wielkopolskie