Andrzej Grupa – animator diecezjalny Caritas Laudato si’

14.01.2021

Rozwijanie bioróżnorodności, ograniczanie zużycia plastiku, oszczędzanie wody czy edukacja proekologiczna. Caritas Laudato si’ ogłaszamy kolejny konkurs grantowy, w którym do zdobycia 4 000 zł, 10 000 zł lub 12 500 zł na realizację własnego projektu na rzecz środowiska.

Caritas Laudato si’ od dwóch lat realizuje w całej Polsce lokalne inicjatywy ekologiczne i zaprasza do uważniejszego życia, w myśl encykliki Papieża Franciszka Laudato si’. Tylko w 2020 roku powstało ponad 100 lokalnych miniinicjatyw. Obecnie trwa kolejny konkurs grantowy na społeczne ekoprojekty. O jego szczegółach opowiedział na naszej antenie Andrzej Grupa - animator diecezjalny Wspólnoty Caritas Laudato si’.

Andrzej Grupa caritas laudato si poranny gość rozmowa dnia