Artyści mogą starać się o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego

Adrian Wojtasz 15.02.2021

Poznańscy artyści mogą starać się o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za 2020 rok. Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne lub instytucje. Ocenie podlegać będzie działalność artystyczna w minionym roku lub jej całokształt. Nagrody przyznawane będą w trzech stopniach. Mówi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński:

Zgłaszane osiągnięcia muszą być związane z twórczością artystyczną, jej upowszechnianiem lub ochroną kultury. O nagrodę może starać się może mieszkaniec powiatu, instytucja oraz osoba, która działa na terenie powiatu poznańskiego. Jak zaznaczają organizatorzy, w konkursie mogą wziąć udział przede wszystkim aktorzy, animatorzy, a także nauczyciele. Wnioski składać można do 8 marca.

FOT: Unsplash

aktor animator artyści kultura nagrody nauczyciel powiat poznański