Bartosz Pelczarski – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP

22.03.2022

Trwa prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce. Po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadzono szereg zmian w tej procedurze. 

Wydawanie numeru PESEL jest obecnie połączone z uruchomieniem profilu zaufanego oraz mobilnego dokumentu potwierdzającego status uchodźców, którym można posługiwać się np. w relacjach z urzędami czy placówkami ochrony zdrowia. Aby usprawnić obsługę obywateli Ukrainy, Urząd Miasta Poznania oddelegował do tego zadania kilkudziesięciu urzędników . Wydłużone zostały także godziny pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.

O tym jak wygląda procedura wydawania numeru PESEL, dlaczego jest on tak ważny i jakie daje uprawnienia opowiedział na naszej antenie Bartosz Pelczarski - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP.

bartosz pelczerski poranny gość uchodźcy z ukrainy