Będzie w tym roku egzamin ósmoklasistów?

14.05.2020

Egzamin ósmoklasisty nie może się odbyć w tym roku. Taki postulat znalazł się w liście wysłanym do ministra edukacji przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii egzaminy kończące szkołę podstawową nie mogły się odbyć w zaplanowanym terminie. Nowa data została ustalona na połowę czerwca. Na taką decyzję nie zgadzają się samorządowcy z wielkopolski. Chcemy, aby ministerstwo miało na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, mówi Jacek Gursz, przewodniczący stowarzyszenia:


W przypadku odwołania egzaminów pojawiają się pytania odnośnie procesu rekrutacyjnego do szkół średnich. Samorządowcy proponują, aby Ministerstwo Edukacji dokonało zmiany w rozporządzeniu i aby o punktacji decydowały oceny semestralne uzyskane w ósmej klasie. 

FOT: UNSPLASH

egzaminy liceum Szkoła