„Biała księga” trafi do premiera i prezydenta

10.05.2022

Samorządowcy, eksperci, działacze NGO, związkowcy, przedstawiciele świata biznesu i nauki przez dwa dni pracowali nad tzw. "białą księgą", czyli zestawem rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy. W rozmowach brał udział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

- Celem naszych rozmów było opracowanie rozwiązań, bez których zarządzanie kryzysem migracyjnym i sprostanie kluczowym wyzwaniom związanym z napływem do Polski ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy jest w dłuższej perspektywie niemożliwe. Wypracowane we Wrocławiu rekomendacje przedstawimy stronie rządowej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dziękujemy za postawę Polek i Polaków, którzy wykazali niesamowitą gościnność, ale we współpracy z innymi samorządami i środowiskiem ukraińskim musimy przejść do rozwiązań systemowych - tak, abyśmy mogli współpracować i współdziałać, dopóki Ukraina nie wygra wojny ze zbrodniczym reżimem rosyjskim.

Biała księga


Wszystkie zebrane podczas prac podstolików rekomendacje oraz głosy z dyskusji posłużą do stworzenia finalnej białej księgi – czyli pełnego zbioru rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych. Dokument w ciągu kilku tygodniu otrzyma Prezydent Rzeczypospolitej, Premier oraz Marszałkowie Sejmu i Senatu, a także członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

FOT: UM WROCŁAW

biała księga