Bp Szymon Stułkowski nowym biskupem płockim

22.10.2022

Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego nowym biskupem płockim – ogłosiła w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Bp Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w Poznaniu. Posługę kapłańską pełnił między innymi w parafiach w Konarzewie, Wiedniu i Poznaniu. W latach 2016-2019 był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 24 maja 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej

W herbie biskupa Stułkowskieo znajduje się srebrna lilia (nawiązanie do Matki Bożej Częstochowskiej), złota muszla z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramentu Chrztu św.), skrzyżowane klucze i miecz (godło herbowe Kapituły Katedralnej i symbol miasta Poznania). Szczególnie bliska jest mu działalność na polu misjologicznym. Od roku 2006 jest opiekunem Akademickiego Koła Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.

Foto: Archidiecezja Poznańska