Brakuje rodzin zastępczych

Adrian Wojtasz 30.05.2022

W powiecie poznańskim brakuje rodzin zastępczych. Obecnie jest ich ponad 330, ale to za mało. Dzieci, które trafiają do pogotowia opiekuńczego, z założenia mają tam przebywać do 8 miesięcy. W praktyce na nowy dom i rodzinę czekają nawet kilka lat. O tym, kto może założyć rodzinę zastępczą, mówi zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska:

By zostać rodziną zastępczą, mieszkańcy powiatu muszą złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Na tej podstawie kandydaci zostają wpisani na listę osób oczekujących na kurs.

FOT: Unsplash

rodzina zastępcza