Caritas: Pracownia integracyjna

Adrian Wojtasz 11.03.2021

Przy schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej ma powstać pracownia integracyjna. Będą tam prowadzone zajęcia z terapii uzależnień, a także pomocy w rozpoczęciu życia na nowo. Dotychczas pracownicy ośrodka musieli korzystać z ogólnodostępnych sal. Mówi kierownik schroniska dla bezdomnych przy ul. Krańcowej w Poznaniu Anna Michalak:

Pracownia zostanie wybudowana na miejscu starej wiaty w ogrodzie ośrodka. Trwa zbiórka pieniędzy. Caritas uruchomiła specjalną stronę do zbierania datków. Swoje wsparcie można także przekazać przelewając pieniądze na konto Caritas z dopiskiem 'pracownia integracyjna'. Na realizację tego planu potrzeba 40 tysięcy złotych.

FOT: Caritas Poznań

archidiecezja poznańska bezdomni caritas integracja pracownia sala