Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

13.05.2022

W Poznaniu otwarto Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. To jedno z największych laboratoriów badawczych w Polsce. Jak mówi prezes Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu Andrzej Ziółkowski, dzięki laboratorium zwiększy się potencjał do rozwoju badań i ekspertyz oraz działań według najwyższych standardów.

Poznańskie laboratorium przygotowane jest do wykonywania m.in. badania automatyki zabezpieczającej, technologii spawania, badań akustycznych czy ciśnieniowych.

FOT: Maria Wawrzyńczak

laboratorium poznań