Chcą pomóc bezdomnym

Adrian Wojtasz 4.11.2021

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu i strażnicy miejscy rozpoczęli objazdy miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Najczęściej są to pustostany, szałasy czy opuszczone altany na działkach. Jak mówi Bogna Kisiel z Poznańskiego MOPR-u, takich miejsc w stolicy Wielkopolski jest ponad sto i przebywa w nich około 300 osób.

Pracownicy socjalni i straż miejska zachęcają mieszkańców Poznania do zgłaszania nowych koczowisk, w których przebywają bezdomni, by łatwiej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Można to zrobić w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnych przy ulicy Gronowej 22 lub za pośrednictwem maila pomocbezdomnym@mopr.poznan.pl.

FOT: UNSPLASH