Cytadela: Dąb ma otrzymać nazwę „Cytadelowców Poznańskich”

Adrian Wojtasz 4.03.2021

Najprawdopodobniej już niedługo w Poznaniu pojawi się nowy pomnik przyrody. Na najbliższej sesji Rady Miasta pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody jednego z dębów na Cytadeli. Później projekt będzie musiała pozytywnie zaopiniować Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Mówi zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania Przemysław Surdyk:

Po przeprowadzonych w ubiegłym roku badaniach stwierdzono, że drewno wiekowego dębu jest w bardzo dobrym stanie. Jego przyszłe imię będzie związane z cywilnymi uczestnikami walk o Cytadelę w lutym 1945 roku. Zgodnie z projektem dąb ma otrzymać nazwę "Cytadelowców Poznańskich". Wnioskodawca inicjatywy wskazuje, że wytypował już kolejnych 17 drzew godnych statusu pomnika przyrody.

FOTO: UM Poznań

cytadela dąb pomnik przyrody