Cytadela: Monitoring na terenie rosarium

Bartosz Kirchner 26.03.2021

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu regularnie usuwa ślady aktów wandalizmu na Cytadeli. W ostatnim czasie z napisów oczyszczony cokół w jednej z parkowych alejek. Planowane jest też oczyszczenie z graffiti ceglanej pozostałości fortyfikacji. W planach nie ma jednak objęcia całego parku systemem monitoringu. Mówi rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Robert Jankowski:

Zarząd Zieleni Miejskiej chce za to zamontować monitoring na terenie rosarium na Cytadeli. To efekt regularnego wrzucania ryb do oczek wodnych, co skazuje te zwierzęta na śmierć. Trudno jednak określić, kiedy w tym miejscu pojawi się monitoring. Cytadela jest bowiem objęta ochroną konserwatorską i ma skomplikowany układ infrastruktury. Choć porządku w tym miejscu pilnują służby, to zieleń miejska jest wdzięczna osobom odwiedzającym park, które wielokrotnie interweniują w przypadku aktów wandalizmu i zagrożenia bezpieczeństwa.

FOT: Unsplash

cytadela monitoring poznań skutki wandale zzm