Dariusz Kamys – kabaret Hrabi

10.01.2022

Wołają na niego "Kamol". Zaczynał w 1984 roku, w kabarecie POTEM. W 1999, kiedy zespół zakończył swoją działalność, założył z Grzegorzem Halamą kabaret HiFi. Po trzyletniej działalności zespół rozwiązał się, a w 2003 roku współtworzył kabaret "Hrabi", w którym występuje do dziś.

Z Dariusz Kamysem, kabareciarzem z pasji i zawodu, o swoich początkach rozmawiał z Arkiem Szymańskim w ramach popołudniowej rozmowy dnia z cyklu "Spotkania przy kawie".

dariusz kamys kabaret hrabi spotkania przy kawie