dr Adam Pleskaczyński – poznański oddział IPN

1.09.2021

Dziś 82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed 4.45, bowiem o tej godzinie 1 września 1939 roku, nastąpił niemiecki atak na gdańskim Westerplatte.

Główne siły niemieckie wkroczyły do Poznania 12 września 1939 roku. Już 10 października na terenie Fortu VII utworzono obóz koncentracyjny, który stał się miejscem kaźni wielu Wielkopolan. O tych wydarzeniach przypominał na naszej antenie dr Adam Pleskaczyński z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

adam pleskaczyński II wojna światowa IPN poranny gość