Dwugłos Nauki

Bartosz Kirchner 26.11.2020

Odbyła się kolejna sesja naukowa z cyklu 'Dwugłos Nauki' zorganizowana przez poznański oddział Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie początkowo zaplanowano w Pałacu Działyńskich, jednak ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się tylko w formie online. Na temat idei cyklu 'Dwugłos Nauki' mówił podczas otwarcia sesji prezes oddziału PAN w Poznaniu prof. Marek Świtoński.

Najnowsza sesja poświęcona jest tematowi 'Człowiek i środowisko'. Badacze związani z naukami ścisłymi poruszyli wątki związane ze skutkami zmian klimatu i jakością powietrza. Teolodzy skupili się na relacji Bóg-człowiek-środowisko oraz na zagadnieniu władania ziemią, obecnym w Księdze Rodzaju.

FOT: UNSPLASH

dwugłos nauki PAN poznań