Dzieci wracają do szkół

3.05.2021

Zgodnie z decyzją rządu po długim weekendzie majowym naukę stacjonarną rozpoczną najmłodsze dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Poznańskie placówki są na to przygotowane. 

Lekcje, tak jak wcześniej, będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Poznańskie szkoły są zaopatrzone w środki ochronne. Już wcześniej wypracowano odpowiednie procedury. Gdy dyrekcja placówki zgłasza zapotrzebowanie np. na płyny dezynfekujące czy rękawiczki jednorazowe, ich zapasy są na bieżąco uzupełniane.

Procedury obowiązujące w placówkach są na bieżąco aktualizowane, dzięki temu są dostosowane do obecnej sytuacji. Każda szkoła posiada inne warunki lokalowe. Dlatego za organizację pracy w czasie pandemii oraz bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników odpowiada dyrektor placówki, który najlepiej zna panujące w niej warunki. To właśnie z dyrekcją szkoły w pierwszej kolejności powinni kontaktować się rodzice dzieci. 

15 maja młodzież z klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich przejdzie na naukę hybrydową. W Poznaniu takie rozwiązanie zostanie wprowadzone po raz pierwszy. 29 maja do wszystkich szkół ma wrócić nauka stacjonarna. 

FOT: Unsplash

klasy które klasy maj powrót poznań Szkoła weekend