Dzień Adopcji Serca

4.09.2020

Jutro w Poznaniu kolejny Dzień Adopcji Serca. Rozpocznie się on o godzinie 12.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Szamarzewskiego. Gościem specjalnym Dnia Adopcji Serca będzie misjonarka z Rwandy siostra Marta Litawa. - To święto wszystkich, którzy są związani z duchową i materialną pomocą biednym dzieciom - mówi Wojciech Zięba z Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 'Maitri”:

Pallottyni już od trzech lat organizują w Poznaniu Dzień Adopcji Serca. Odbywa się on co roku 5 września we wspomnienie liturgiczne św. Matki Teresy z Kalkuty. Dzień ustanowiony został z inicjatywy Ruchu 'Maitri”. Adopcja Serca to pierwszy tego rodzaju program pomocowy w Polsce na dużą skalę. Szacuje się, że ze wsparcia ofiarodawców łącznie korzysta ok. 13 tys. dzieci i młodzieży.

FOT: UNSPLASH

Adrian Wojtasz 

adopcja kościół poznań serce