Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Adrian Wojtasz 3.12.2021

W niedzielę obchodzić będziemy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dzieło to obejmuje zwłaszcza kraje Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Działają tam polscy kapłani, siostry zakonne i wolontariusze. Mówi dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża

Wsparcie otrzymuje wiele placówek, m.in. przedszkola, domy dziecka, domy seniora i samotnej matki. W tym roku zespół pomocowy przekazał tym placówkom ponad dwa miliony złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło na Ukrainę i Białoruś. Inicjatywę można wesprzeć wpłacając pieniądze na konto Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

kościół na wschodzie modlitwa pomoc