Dziesiąty sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego

Bartosz Kirchner 2.02.2021

Pierwszego marca początek dziesiątego sezonu Poznańskiego Roweru Miejskiego. Jedna z istotniejszych zmian dotyczy bezpłatnych 30 minut podróży miejskim rowerem. Posiadacze karty PEKA z ważnym biletem okresowym nadal będą mogli korzystać z darmowego przejazdu. Pozostali użytkownicy za pierwsze 30 minut wypożyczenia zapłacą złotówkę. Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski:

W najbliższym sezonie Poznański Rower Miejski rozrośnie się o 7 stref, przybędzie także 87 rowerów 4G, które można wypożyczać i zwracać w specjalnych strefach. Łącznie do dyspozycji będzie ponad 1700 rowerów w 116 stacjach 3G oraz 179 strefach postoju 4G.

FOT: ZTM Poznań

kiedy marzec poznan Rower Miejski zmiany