Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn przyjęta

11.02.2020


Poznańscy radni przyjęli Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Za jej przyjęciem głosowało 23 radnych, 10 było przeciw.

Ogłoszeniu wyników towarzyszyły emocje. Przeciwnicy krzyczeli 'Hańba!' 'Zdrada!'. Jeden z obecnych mężczyzn powiedział radnym, że spotkać ich może kara podobna jak w Gdańsku. Głosowanie nad dokumentem poprzedziła pięciogodzinna dyskusja. Oprócz radnych wypowiadali się przedstawiciele zarówno zwolenników jak i przeciwników przyjęcia tej karty. Prezydent Jacek Jaśkowiak, choć nie wziął udział w debacie, to w medialnej wypowiedzi do przeciwników karty apelował słowami Jana Pawła II.


Radny PiS Michał Grześ stwierdził, że Karta Równości jest niepotrzebna.


Radny Przemysław Alexandrowicz zwrócił się z prośbą o wstrzymanie procedowania dokumentu i poproszenie o opinię w sprawie karty zewnętrznej kancelarii prawnej. Przewodniczący Rady uznał prośbę za bezzasadną. Teraz po przyjęciu karty rozpoczną się prace nad jej wdrożeniem. Miasto zapowiada, że odbędzie się ono we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

TEKST: BARTOSZ KIRCHNER 

FOT: UNSPLASH

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn Jacek Jaśkowiak poznań