Inicjator 2019. Zgłoszenia tylko do jutra

16.09.2020

Jeszcze tylko do 17 września 2020 można zgłaszać kandydatów do Inicjatorów 2019. Tegoroczna, piąta edycja konkursu ponownie nagradzać będzie najważniejsze poznańskie inicjatywy pozarządowe realizowane w ubiegłym roku. Do konkursu można zgłaszać poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu. O tym, kto może, to zrobić mówi dyrektor wydziału zdrowia i spraw społecznych Urzędu Miasta w Poznaniu Magdalena Pietrusik-Adamska.

W tym roku kapituła przyzna Inicjatory w 4 kategoriach: Inicjator Wspierający, Inicjator Aktywizujący, Inicjator Nowatorski i Inicjator Roku. Przyznana będzie również nagroda mieszkańców pod patronatem zmarłego w zeszłym roku Andrzeja Białasa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania kandydatów dostępne są na stronach miejskich.

FOT: UNSPLASH

2019 Inicjator zgłoszenie