Internetowa encyklopedia

26.09.2020

Szkoła Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczyna współprace ze stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Jest to jedyny oficjalny przedstawiciel internetowej encyklopedii Wikipedia w naszym kraju. Priorytetem aktualnego programu jest pełna wymiana wiedzy i doświadczenia między polskimi wikipedystami, wsparcie nowicjuszy, zwłaszcza w kontekście edycji haseł, a także rozpowszechnianie wiedzy o polskich projektach wikipedycznych. O tym, jakie projekty będą realizowane jeszcze w tym roku mówi dr Magdalena Lachowicz z UAM:

Ostatnim z przygotowanych komponentów jest projekt otwarty. Każdy, zarówno osoby indywidualne jak i zespoły badawcze może zaproponować autorską koncepcję badań, która uzyska pełne wsparcie uniwersytetu i Wikipedii. Więcej informacji można szukać na stronie internetowej UAM. 

FOT: UNSPLASH

encyklopedia internet Polska projekt wikimedia