Jacek Jaśkowiak odpowiada wojewodzie

Bartosz Kirchner 26.03.2020

Wczoraj Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, zwrócił się do Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, z apelem o zwiększenie liczby tramwajów i autobusów poruszających się po mieście i dostosowanie transportu publicznego do wytycznych rządu oraz o tymczasowe zniesienie opłat za parkowanie. Jacek Jaśkowiak stwierdził, że miasto od dawna monitoruje napełnienie pojazdów i były one dezynfekowane jeszcze zanim rząd zaczął interesować się koronawirusem. Stwierdził także, że to wojewoda ma narzędzia do egzekwowania przepisów dotyczących zapełnienia komunikacji miejskiej.

Prezydent Poznania powiedział także, że aby spełnić prośbę wojewody Poznań musiałby mieć tabor większy co najmniej o połowę. Dodał, że wojewoda w obecnym stanie może nakazać zakładom pracy inne godziny zaczynania i kończenia zmian, co odciążyłoby komunikację publiczną. W kwestii strefy parkowania Jacek Jaśkowiak stwierdził, że większość miejsc w strefach jest zajęta przez tamtejszych mieszkańców, którzy pracują zdalnie. Jego zdaniem o zawieszeniu opłat nie ma mowy, bo przynoszą one dochód 2 milionów złotych miesięcznie, a środki te można przeznaczyć na walkę z koronawirusem.

Jacek Jaśkowiak Łukasz Mikołajczyk prezydent Poznania wojewoda wielkopolski