Jadwiga Emilewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

2.08.2023

Ponad 36 milionów złotych trafi do Wielkopolski na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego. Najwięcej, prawie 22 miliony złotych otrzyma Poznań, który jest liderem w pozyskiwaniu rządowych środków na tego typu inwestycje. Więcej na ten temat opowiedziała nam sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwiga Emilewicz. Na naszej antenie minister Emilewicz omówiła też m.in. raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie rodzimego sektora MŚP oraz dwulecie działalności biura regionalnego PARP w Poznaniu. 

Fot. MFiPR