Jak rozliczyć PIT-37 za 2022 rok?

Sponsorowany
1.03.2023

Czas rozliczenia PIT-37 nadchodzi nieuchronnie. Do 2 maja wszyscy podatnicy, którzy mają przychody uzyskiwane i rozliczane za pomocą płatników, muszą rozliczyć się za 2022 rok. Do dyspozycji mają dzisiaj co najmniej kilka narzędzi, które przebrnięcie tego obowiązku powinny im ułatwić. 

Rozliczenie PIT 37 2022 - do kiedy?

PIT 37 za 2022 rok należy rozliczyć do 2 maja 2023 roku. Datą rozliczeń dla większości formularzy jest z reguły 30 kwietnia, natomiast ponieważ w tym roku wypada on w niedzielę, termin przesuwa się do 2 maja. PIT37 można rozliczyć jednak już dziś, ponieważ podatnicy powinni już otrzymać od swoich pracodawców wszystkie niezbędne dokumenty, czyli przede wszystkim PIT 11. Na rozliczenie PIT 11 pracodawca ma czas do końca stycznia  każdego roku. Następnie dokument przekazuje swojemu pracownikowi. Osoby otrzymujące świadczenia rentowe (z ZUS i KRUS) otrzymują PIT 11a. Dokumenty złożone przez pracodawców oraz ZUS/KRUS do US stają się zaś podstawą wstępnych formularzy podatkowych, które od kilku lat publikowane są na stronach podatki.gov.pl

PIT 37 za 2022 - dla kogo?

PIT-37 to formularz dla osób, które uzyskują swoje przychody i rozliczają je przez płatników, a więc najczęściej pracodawców (choć PIT37 obowiązuje również osoby otrzymujące świadczenia emerytalne, renty, zapomogi itd.). Do złożenia PIT37 zobowiązani są więc przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, a także na umowę o dzieło, zlecenie, uzyskujący dochody z tytułu praw autorskich.

Jak rozliczyc PIT?

Rozliczenie PIT 11 przez organ wypłacający przychody oraz rozliczający w imieniu podatnika składki na podatek dochodowy daje podstawę do indywidualnego rozliczenia podatnika. Rozliczenie PIT 2022 odbywać się może na kilka sposobów. Podatnicy (inaczej niż pracodawcy) mają możliwość rozliczania się nadal za pomocą formularzy papierowych, wysyłanych pocztą lub składanych osobiście w siedzibie właściwego US. Coraz większa grupa zdecyduje się, by rozliczyć PIT 37 online. Jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze, a także bezpieczniejsze z wielu powodów.

PIT 37 2023 można rozliczyć przez rządową stronę podatki.gov.pl, gdzie publikowane są indywidualne formularze przygotowane w oparciu o PIT 11, które złożył (złożyli) pracodawcy. Nie ma znaczenia, ile źródeł dochodu masz, jeśli dotyczą one PIT 37, zostaną policzone wspólnie. Rozliczenie PIT 37 2023 w takim przypadku polega na sprawdzeniu poprawności wszystkich danych, a następnie zaakceptowanie ich i (ewentualnie) opłacenie niedopłaty do podatku, wynikającej z rozliczeń. Jest to rzeczywiście bardzo łatwy sposób, natomiast nie zawsze opłacalny. W takim formularzu PIT 37 nie uwzględnia się bowiem żadnych odliczeń od dochodu ani ulg. Wszyscy podatnicy, którzy chcą z nich skorzystać, muszą PIT37 przygotować samodzielnie. Mogą jednak do tego wykorzystać przydatne oprogramowanie. 

PIT 37 2023 - jak rozliczyć go z zyskiem?

Podstawą do różnego rodzaju odliczeń od dochodu jest PIT 0. Bez jego złożenia nie da się skutecznie żadnej ulgi uwzględnić w rozliczeniu. Warto to zrobić, jeśli tylko masz możliwość skorzystania z obowiązujących odliczeń i ulg, ponieważ wprost przekłada się to na niższy podatek do zapłacenia. Taki PIT 37 za 2022 możesz przygotować z pomocą oprogramowania, które wykorzystane dane z przygotowanego przez US wstępnego rozliczenia, a po wprowadzeniu przez ciebie danych dotyczących ulg i odliczeń, dokona odpowiednich obliczeń. Przygotowanie takiego formularza nie zabierze ci wiele czasu, a dzięki temu możesz sporo zyskać. Sprawdź to rozwiązanie na: https://www.pitax.pl/pit-37/