Kolejne urzędy wznawiają swoją działalność

Maciej Gładysz 26.04.2020


Od poniedziałku poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego częściowo wznawia działalność. Będzie można zdawać egzaminy na prawo jazdy. Dotyczy to egzaminów praktycznych większości kategorii - z wyjątkiem kategorii B i T. Zapisy na egzaminy odbywać się będą wyłącznie przez Internet za pośrednictwem systemu InfoCar, a udając się na egzamin należy pamiętać o obowiązku posiadania maseczki oraz rękawic ochronnych.


Od poniedziałku wznowiona zostanie także bezpośrednia obsługa klienta w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Do odwołania pozostaje zamknięty punkt obsługi klienta zlokalizowany przy ul. S. Małachowskiego 10 oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. F. Ratajczaka 44. Obsługa klienta będzie działała na zasadzie biura podawczego co oznacza, że wnioski klientów o świadczenia będą weryfikowane tylko pod kątem poprawności wpisanych danych w formularzach. Z uwagi na bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń obsługa klienta będzie odbywała się tylko w wyznaczonych miejscach bez możliwości korzystania z infrastruktury dla dzieci. Do budynku jednorazowo wpuszczanych będzie 15 klientów. Pozostałe osoby będą musiały poczekać na zewnątrz budynku na swoją kolej, dlatego też zalecane jest, aby do Poznańskiego Centrum Świadczeń przychodziły tylko osoby załatwiające swoje sprawy bez osób towarzyszących.


Od przyszłego tygodnia etapami rozszerzana będzie możliwość osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Poznania, po uprzednim umówieniu przez internet lub telefon. Nowością będzie możliwość rezerwacji wizyty także za pomocą kodu QR. Rezerwacji online będzie można dokonać w sprawach prowadzonych przez:
- Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (ul. Libelta 16/20 i ul. Gronowa 22A),
- Urząd Stanu Cywilnego (ul. Libelta 16/20),
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404),
- Wydział Finansowy (ul. Słowackiego 22, ul. Gronowa 22A).
Poznańscy urzędnicy w dalszym ciągu zachęcają, żeby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty załatwiać online, telefonicznie lub przez skrzynki podawcze wystawione 9 lokalizacjach urzędu.

FOT: WORD POZNAŃ

praca urzędy wznowienie