Kolejny etap remontu szkoły przy ulicy Berwińskiego

Bartosz Kirchner 21.07.2021

Trwa kolejny etap renowacji elewacji budynków Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Berwińskiego w Poznaniu. Prowadzone tam prace polegające na odnawianiu zewnętrznych ścian sali gimnastycznej. Jednocześnie ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnych robót. Mówi Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich:

W ubiegłym roku przywrócono świetność południowej fasadzie budynku głównego oraz ogrodzeniu. Z racji tego, że kompleks oświatowy na Łazarzu pochodzi z początku XX wieku, prace odbywają się zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

FOT: Poznań

Berwińskiego budynek etap historia konserwator pim poznań remont Szkoła