Kontynuacja prac przy Strefie Parkowania na Łazarzu

19.03.2021

Po przerwie związanej z zimowa aurą i niskimi temperaturami drogowcy wznawiają prace przy wprowadzaniu nowego oznakowania poziomego na terenie łazarskiej Strefy Płatnego Parkowania.

W pierwszej kolejności nowe oznakowanie pojawi się na ul. Berwińskiego. Dokończone zostaną również roboty na skwerze F. Focha. Następnie prace przeniosą się na ulice Iłłakowiczówny, Wyspiańskiego i Wojskową.

Prace na ul. Berwińskiego i skwerze F. Focha rozpoczną się 22 marca, na ul. Iłłakowiczówny 23 marca, a na ul. Wyspiańskiego i Wojskowej 24 marca. W każdym z tych miejsc powinny potrwać po jednym dniu. Kolejnymi łazarskimi ulicami, na których w najbliższym czasie zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu i parkowania, są ul. Grottgera i Siemiradzkiego.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapem 1 i 2 wdrażania SPP na Łazarzu. Powinno to nastąpić po świętach wielkanocnych.

Harmonogram prac na kolejnych ulicach a także projekt organizacji ruchu dostępny jest na stronie www.zdm.poznan.pl .

Foto: ZDM Poznań

łazarz strefa parkowania ZDM zmiana organizacji ruchu