Kościół Najświętszej Marii Panny in Summo został udostępniony wiernym i turystom

Bartosz Kirchner 25.06.2021

Kościół Najświętszej Marii Panny in Summo przy poznańskiej katedrze został po konserwacji udostępniony wiernym oraz dla ruchu turystycznego. Po wieloletnim remoncie świątyni, ponownie będzie tam sprawowana liturgia. Mówi bp Grzegorz Balcerek:

Kościół wzniesiono na dawnych, przedromańskich murach pałacu oraz kaplicy Mieszka I i Dobrawy, w książęcej części grodu. Przed kościołem wykonano instalację ze szkła, która nawiązuje do starych murów i pokazuje, gdzie znajdowało się palatium Mieszka I. Wewnątrz kościoła, w podłodze emitowane są cztery popularnonaukowe filmy opowiadające historię badań archeologicznych w tym miejscu. Kościół w obecnym kształcie pochodzi z XV wieku, jego renowacja kosztowała prawie 11 milionów złotych.

Szczegóły dotyczące zwiedzania na stronie Rezerwatu Archeologicznego.

FOT: Poznan.pl

Dobrawa grod katedra Kościół Najświętszej Marii Panny in Summo Mieszko odwiedzać Ostrów Tumski pałac zwiedzać