Ks. Artur Filipiak – koordynator Regionalnego Punku Konsultacyjnego dla Osób Zranionych w Kościele

17.09.2020

Archidiecezja Poznańska uruchomiła Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele. Placówka ma wspierać osoby, które stały się ofiarami przemocy seksualnej.

To kolejna inicjatywa Kościoła w Polsce, który chce przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną. O szczegółach działania tego miejsca oraz możliwych formach pomocy opowiedział na naszej antenie Ks. Artur Filipiak - koordynator Regionalnego Punku Konsultacyjnego dla Osób Zranionych w Kościele.

Artur Filipiak ksiądz radioemaus rozmowa dnia