Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY

Sponsorowany
29.09.2022

Do końca października br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Oddziałami Terenowymi KOWR realizuje działania promocyjne upowszechniające wiedzę o systemie ekologicznej produkcji żywności.

Na mocy unijnej deklaracji 23 września oficjalnie uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Tego dnia w Polsce została zainaugurowana kampania pod hasłem„Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”. Ma ona zwiększyć zainteresowanie producentów rolnictwem ekologicznym i produkcją ekologiczną, a konsumentom uświadomić, że ich świadome decyzje zakupowe mają ogromne znaczenie, i zachęcić ich do zwracania uwagi na informacje zawarte na etykietach produktów spożywczych, w tym na logo produkcji ekologicznej.

Kluczowe informacje o żywności ekologicznej

Produkt ekologiczny jest wytwarzany bez GMO, niedozwolonych w produkcji ekologicznej środków chemicznych, z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt. Proces jego produkcji jest kontrolowany na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji, a producenci muszą uzyskać stosowny certyfikat. Zachowanie restrykcyjnych standardów produkcji oraz oznakowanie unijnym logo produkcji ekologicznej to gwarancja wysokiej jakości produktu ekologicznego.

Znakowanie żywności logo produkcji ekologicznej

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju. Umożliwia konsumentom łatwe rozpoznawanie produktów ekologicznych, daje pewność co do ich pochodzenia i jakości, a rolnikom gwarantuje ochronę ich interesów przy wprowadzaniu produktów do obrotu w całej UE.

Logo produkcji ekologicznej UE

Logo produkcji ekologicznej UE można stosować w odniesieniu do produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Oznacza to, że przy ich wytworzeniu były przestrzegane restrykcyjne metody produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania,
tj. zostały wytworzone z poszanowaniem środowiska, wysokich standardów utrzymania zwierząt, bez GMO i niedopuszczonej w produkcji ekologicznej chemii rolnej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem Rolnictwo ekologiczne - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl) są dostępne kompleksowe informacje dla konsumentów i producentów dot. produkcji ekologicznej.

Materiały dotyczące kampanii „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”, w tym pliki do pobrania, również znajdują się na stronie MRiRW.