Las Pełną Gąbką

5.08.2022

Od lat lata są coraz cieplejsze, a wielkopolska stepowieje. W związku z tym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych rozpoczyna program 'Las Pełną Gąbką' w ramach, którego w wielkopolskich lasach pojawi się infrastruktura, która pomóc w magazynowaniu wody. Mówi Ada Bończyk z Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu:

Dodatkowo w ramach programu Lasy Państwowe będą prowadzić kampanię społeczną promującą retencje wody.

FOT: Unsplash

akcja gąbka las pełna