Leszno: Ambitny budżet na 2022 rok

22.11.2021

Projekt przyszłorocznego budżetu Leszna to ponad 450 mln zł. Prezydent Łukasz Borowiak przekonuje, że jest to budżet ambitny, który pozwoli na realizację w mieście szeregu inwestycji.

W przyszłym roku samorząd Leszna będzie realizował dwie inwestycje, na które otrzyma pieniądze z Polskiego Ładu – będzie to termomodernizcja hali Trapez, przebudowa pl. Metziga i Nowego Rynku. Rozpocznie się także budowa przedszkola na Zaborowie oraz domów komunalnych przy ul. Gajowej. Deficyt budżetowy ma wynieść prawie 22,5 mln zł, część tej kwoty pokryta zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych na kwotę prawie 12 mln zł. Zadłużenie Leszna na koniec przyszłego roku ma wynieść 241 mln zł.


Karolina Sternal

FOT: UNSPLASH

2022 budżet leszno Nowy Ład plan Prezydent