Leszno: Spółka wyemituje obligacje warte 100 mln zł

2.12.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wyemituje obligacje warte 100 mln zł. Spółka podpisała już umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Mówi prezes leszczyńskich wodociągów Rafał Zalesiński:

Obligacje będą emitowane do 2025 roku. Ich spłata będzie trwała kolejnych 20 lat. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla całej aglomeracji leszczyńskiej będzie polegała na wymianie części mechanicznej pochodzącej z 1996 roku oraz na budowie zamkniętych komór fermentacyjnych, odzysku energii cieplnej z fermentacji osadów ściekowych, redukcji osadów i w znaczącym stopniu uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii.

TEKST: Karolina Sternal FOT: leszno.pl / wlesznie.pl

leszno obligacje