Wielkopolska: Letnie wyjazdy dzieci i młodzieży

Bartosz Kirchner 29.06.2020

Rozpoczął się sezon wakacyjny, a wraz z nim letnie wyjazdy dzieci i młodzieży na zorganizowane formy wypoczynku. W Wielkopolsce otrzymano do tej pory ponad 700 zgłoszeń o wypoczynkach dla 19 tysięcy osób.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu apeluje do rodziców, by sprawdzali, czy ich dzieci jadą na zorganizowany wyjazd, który został wcześniej zgłoszony do odpowiednich organów. Mówi wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.


Zarejestrowany wypoczynek spełnia także wymogi sanitarne związane z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednym pomieszczeniu nie może nocować więcej niż czworo dzieci.

Podopieczni w przypadku przebywania w ośrodku z innymi ludźmi muszą mieć zapewnioną wydzieloną przestrzeń czy osobne wejścia. Rekomendowana jest też częsta dezynfekcja rąk i wyjścia na zewnątrz w pełnej izolacji.

W tym roku na organizację wypoczynku przeznaczone jest większe dofinansowanie. W przypadku wyjazdów z noclegiem wsparcie zwiększono z 25 do 50 złotych za osobodobę, natomiast organizatorzy półkolonii zamiast 10 otrzymają 25 złotych.

Zdjęcie: Unsplash

dzieci Letnie wyjazdy młodzież wakacje wakacje 2020 wypoczynek