Maciej Bieniek został wicewojewodą wielkopolskim

27.01.2020

Maciej Bieniek został nowym wicewojewodą wielkopolskim. Od 2010 roku pełnił funkcję burmistrza Obrzycka. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk niedługo po swojej nominacji zapowiadał, że powoła dodatkowego zastępcę, by lepiej wypełniać swoje obowiązki w drugim co do wielkości województwie w kraju.

O zakresie swoich zadań mówi nowy wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.


W ramach nowego podziału zadań wśród wojewodów, Łukasz Mikołajczyk objął nadzór nad Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Wojewoda jest z wykształcenia nauczycielem, pełnił funkcję dyrektora szkoły, przez co, jak argumentuje, ma odpowiednie kompetencje w zakresie edukacji.

Zdjęcie: Bartosz Kirchner

maciej bieniek wicewojewoda wielkopolska