Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich

Michał Krasoń 27.01.2022

W Poznaniu powołany zostanie Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich. Jak przekonują władze miasta, to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby dzieci i młodzieży z poznańskich szkół. Do zadań rzecznika będzie należało m.in. upowszechnienie wiedzy na temat praw ucznia wśród społeczności poznańskich szkół, a także przeciwdziałanie naruszeniom praw uczniów. Mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Poznania Iwona Matuszczak-Szulc:

Rzecznik będzie pełnić swoją funkcję społecznie. Zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

FOT: UNSPLASH

miejski poznań praw rzecznik uczniowie