MPK: Unieważniono postępowanie dotyczące zakupu nowych autobusów

Adrian Wojtasz 16.05.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu unieważniło postępowanie dotyczące zakupu nowych autobusów wodorowych. Krok ten podyktowany był koniecznością wprowadzenia zmian w warunkach przetargu. Firma chciała zmniejszyć zamówienie podstawowe, ale jak się okazało, naruszałoby to prawo zamówień publicznych. Mówi rzecznik prasowa MPK w Poznaniu Agnieszka Smogulecka:

Zmiana dotycząca liczby zamawianych autobusów została opublikowana po terminie składania ofert. Postępowanie musiało więc zostać unieważnione. Po analizie przeprowadzonej przez MPK zapadła decyzja, by nowy przetarg dotyczył 15 autobusów z możliwością dokupienia 10 kolejnych. Ogłoszenie zostało już przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

FOT: MPK Poznań Sp. z o.o.

autobusy MPK poznań