Muzeum Okręgowe w Lesznie wydało nową publikację

Bartosz Kirchner 15.07.2021

Muzeum Okręgowe w Lesznie wydało nową publikację. ,,Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna” to katalog zawierający wizerunki istniejących i już nie istniejących prawie 500 obiektów, w tym najstarszą panoramę miasta z 1650 roku. Mówi dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie Kamila Szymańska:

Większość prezentowanych prac to pocztówki z końca XIX i pierwszych dekad XX w. Część prac, zwłaszcza malarskich, prezentowana jest po raz pierwszy.

FOT: Muzeum w Lesznie

hitoria książka leszno miasto obrazy pocztówki publikacja