Nagrody Akademii Lubrańskiego

30.05.2022

Wybitny filozof przyrody ks. prof. Michał Heller i architekt prof. Sławomir Rosolski to laureaci nagrody „Divinis et humanis” przyznanej po raz pierwszy przez Fundację Akademia Jana Lubrańskiego w Poznaniu za wybitne osiągniecia w przestrzeni kultury, sztuki, nauki, nowych technologii, spraw społecznych, ekonomicznych oraz humanistycznych i religijnych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 maja 2022 r. w historycznym budynku Akademii Lubrańskiego, w którym dziś mieści się Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu i siedziba fundacji. Laudacje na cześć nagrodzonych wygłosili Wojciech Bonowicz oraz Wojciech Bonenberg. Uczestników pozdrowił także abp Stanisław Gądecki.

FOT: Archidiecezja Poznańska