Nauczyciele w poznańskich przedszkolach będą zarabiać więcej

Bartosz Kirchner 16.02.2021

Nauczyciele w poznańskich przedszkolach będą zarabiać więcej. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia tzw. dodatku za wychowawstwo. Zostanie on podniesiony z 255 złotych do 300 złotych. Oznacza to zrównanie go dodatkami za wychowawstwo w poznańskich szkołach. Mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania:

Podwyżki zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. Mówiąc o podniesieniu wysokości dodatku przedstawiciele Wydziału Oświaty argumentowali, że podczas pandemii nauczyciele w przedszkolach są narażeni na codzienne zakażenia koronawirusem, a ich placówki pracują bez przerwy, z wyjątkiem wakacji. 

FOT: Unsplash

dodatek nauczyciel podwyżka przedszkole