Nie ma chętnych na rewaloryzację płyty poznańskiego Starego Rynku

Bartosz Kirchner 16.03.2021

Nie ma chętnych na rewaloryzację płyty poznańskiego Starego Rynku. Przetarg został ogłoszony pod koniec zeszłego roku i został przedłużony m.in. w związku z odwołaniem jednego z potencjalnych wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Mimo wydłużenia terminu składania ofert nie wpłynęła żadna, która pozwoliłaby wyłonić projektanta i wykonawcę prac. Teraz trwa analiza możliwych wariantów postępowania. Mówi Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich:

Termin rozpoczęcia prac budowlanych będzie można określić dopiero po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy. Na początku marca zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski powiedział, że obecnie każdy tydzień ma znaczenie i liczy, że roboty uda się zacząć jeszcze w tym roku.

FOT: Unsplash

płyta stary rynek