Nie uwzględniono osób bezdomnych w Narodowym Programie Szczepień

Bartosz Kirchner 16.03.2021

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zwraca uwagę na nieuwzględnienie osób bezdomnych w Narodowym Programie Szczepień. Rządowe rozporządzenie przewiduje szczepienie w tzw. 'Etapie I' pensjonariuszy DPS-ów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. W tej ostatniej grupie nie uwzględniono osób bezdomnych przebywających w placówkach wieloosobowych, co według federacji jest przykładem dyskryminacji. Mówi prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności Jakub Wilczek:

Jak informuje federacja, Ministerstwo Zdrowia od dwóch miesięcy nie odpowiada na monity w tej sprawie. Odpowiedzialne za kwestie bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z którym federacja współpracuje na wielu płaszczyznach w kwestii szczepień przekazało, że wyczerpało swoje możliwości interwencji.

bezdomni program szczepień