Nowe, elektryczne autobusy dla Leszna

19.04.2023

Leszno chce kupić 7 elektrycznych autobusów. Miasto złożyło już wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Konieczność modernizacji taboru wynika z Ustawy o elektromobilności, która nakłada na miasta powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek posiadania w swojej flocie minimum 30 procent pojazdów zeroemisyjnych. Nowe autobusy mają przede wszystkim zastąpić te najstarsze, ale także powiększyć tabor. Mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie Jacek Domagała.

Inwestycja szacowana jest na ponad 20 mln zł, z czego 17,5 mln zł pochodziłoby z dotacji, a prawie 3 mln zł z budżetu Leszna. W przypadku przyznania dotacji, realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025.

Foto: MZK Leszno