Nowe wejście na Wzgórze Przemysła?

Bartosz Kirchner 15.02.2021

Rada Osiedla Stare Miasto chce, by w Poznaniu powstało nowe wejście na Wzgórze Przemysła. Szanse na realizację tej inwestycji mają wzrosnąć po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. Miejska Pracownia Urbanistyczna kończy prace nad dokumentem, a Miejski Konserwator Zabytków zakłada pozostawienie tam zieleni i zagwarantowanie możliwości przejścia. Mówi Tomasz Dworek z Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu.

Radni ze Starego Miasta od dłuższego czasu apelują o otwarcie tej przestrzeni, co pozwoliłoby stworzyć wejście na Wzgórze Przemysła. Sprawa jednak nie jest taka prosta. Teren między Wzgórzem a ulicą 23 lutego ma różnych właścicieli. Część jest własnością miasta, część należy do Skarbu Państwa i jest użytkowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, a część pozostaje w rękach prywatnych.

Foto: Rada Osiedla Stare Miasto

nowe wejście poznań rada osiedla Stare Miasto wzgórze przemysła zamek